Sponsorer
Välkommen att stödja oss genom ditt företag eller
som privatperson.
Om ni känner att ni vill stödja oss med gåvor eller ett bidrag som IRD Rehab hund en civil vårdande Assistenthund som många har stor nytta av, och vi av den hjälpen vi får för att ge utbildning till en långtids sjuk som vill aktivera sig och sin hund. Ni ger en reumatiker ett självständigt liv och en aktivitet , genom ett ekonomiskt bidrag hjälper ni oss att täcka kostnaderna för flera hundförares utbildningar och reumatikern eller den med funktionshinder ett nytt hopp om ett liv med rörelsefrihet. Stort eller litet bidrag – allt är lika välkommet.

Bankgiro nummer. 297-7940

Stöd oss Swisha en gåva till
0704 48 56 51

Vi vill tacka våra sponsorer som stödjer oss...