Om Assistenthunden en så kallad R-Hund...
Rätt Assistenthund hunden är anpassad till förarens funktionshinder
Npf-Assistenthund, Fibro/Reumatikerhunden, Larmhund
(Diabetes, Blödarsjuk)
och Assistenthunden tränas att hjälpa sin ägare med praktiska saker i vardagslivet. Det kan vara att t.ex. plocka upp saker från golvet, öppna och stänga dörrar, trycka på knappar till dörröppnare och belysning, hjälpa till att ta av kläder, kasta skräp i papperskorgen, betala i kassan i affären eller spola på toaletten. En viktig uppgift för många av Assistenthundarna är att de kan hjälpa ägaren och skapa trygghet, t.ex. om ägaren trillat så kan hunden vakta eller hämta hjälp.
Många är de personer som utbildar eller har utbildat sin hund till assistenhund i USA, vittnar om hur deras liv förändrats positivt sedan de fick ”en hjälpande hund” i vardagen.
Förutom den effektiva hjälpen ger också hunden en ökad frihet och ökade sociala kontakter.
Många får bättre självförtroende tack vare att de själva får vara största resursen i hundens utbildning.
Framförallt betonar förarna den varma relationen med hunden och vilken fantastisk kompis hunden är!
Grovt kan man dela in titlarna i 3 grupper. Hundar som:
  • endast arbetar åt sin ägare/förare – exempel är Servicehund, Signalhund, Diabeteshund mfl.
  • endast arbetar åt eller för andra – exempel är Terapihund, Rehabhund, Traumahund
  • både arbetar åt sin ägare/förare och åt eller för andra – Kombinationshund
Hundar som arbetar endast åt sin ägare/förare är olika specialicerade. Förarna kan ha:
  • fysiska funktionsnedsättningar eller rörelseproblem (t ex rullstolsbundna) – Servicehund, Signalhund , Assistenthund
  • psykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar (t ex posttraumatiskt stressyndrom) – Psychiatric Service dog
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t ex Aspergers syndrom) –