Bli fadder...
Att bli fadder är att hjälpa en reumatiker med kostnaderna för hundens utbildning.
Om du väljer att bli fadder till en reumatikerhund och Terapihund under utbildning så väljs det ut ett speciellt ekipage som just du blir fadder till.
Föraren som har den utvalda hunden skriver ett brev till dig och berättar om sig och sin hund. Brevet skickas ut från Assistenthunden till dig som fadder.
När hunden tagit sin examen, så får du som fadder ett litet bevis att t.ex. hänga på väggen som tack för hjälpen.
Om du som fadder tillsammans med föraren till hunden under utbildning bestämmer er för att hålla vidare kontakt under utbildningens gång är det bara roligt, men det är inget vi från Reumatiker hunden kan lova eller kräver av föraren ifråga.
Det blir i så fall helt en överenskommelse mellan faddern och föraren.