Tillbaks till Hundar i tjänst

Information om Assistenthundens
Tjänstetäcken och ID kommer snart info.
Assistenthundar kan identifierats med en ryggsäck,
hel gröngult tjänstetäcke eller sele.

Hunden som hjälper sin ägare bär detta märke på tjänstetäckets rygg.

Assistenthundar/ Servicehundar assisterar sin ägare med Diabetes, Blödarsjuka, Autism Spektrum Disorder/Aspegren syndrom, Reumatism, Fibromyalgi och andra funktionsnedsättningar, assistenthundarna hjälper föraren med att nå objekt som tappats eller förarens svårigheter att greppa objektet, av dragande rullstol, rullator, öppnade och stänger dörrar, vrider ljuset växlar från och på, skall för pling, finnande en annan person, assisterar ambulatorisk personer till gå av förutsatt att balans och motvikt och många andra enskilda uppgifter så behövd av en person med funktionsnedsättning.


**************

***************

IRD Rehab dog
International Rehab Dog

Rehabhund kan identifierats med en hel gröngult tjänstetäcke med svart rygg och gult sele eller skarf. Med grönt märke på.

Vi har utbildade IRD förare med hund till vården, omsorgen och inom krishantering
Hundarna arbetar bl.a. inom äldreboenden, psykiatrin och den särskilda omsorgen samt inom rehabilitering och sjukhus.Våra Terapihundar/ Traumahundar/ Akuthundar/ Krishundar kan arbeta med olika arbets uppgifter. På respektive hunds informations sida hittar ni hundens arbetsområden.

TJÄNSTETÄCKET
När hundarna arbetar bär de så kallade tjänstehundstäcken med texten Assistenthund i Arbete . Täcket är en signal till hunden att den arbetar, men är samtidigt en signal till omgivningen att hunden inte får störas.
När hunden bär detta täcke ber vi dig respektera att hunden arbetar och bör då inte bli störd. Du är självklart välkommen att prata med föraren men inte med hunden.
Hunden bär inte täcket dygnet runt utan bara då hunden arbetar ute i samhället. Täcket bärs alltså aldrig i hemmiljö, utan där utför hunden sina arbetsuppgifter ändå när föraren behöver hjälp.
När hunden är under utbildning till hjälpmedels hund har hunden ett rött eller orange utbildningstäcke som visar att hunden jobbar/tränas.
Efter avklarad examen får hunden byta det röda utbildningstäcket till ett gult tjänstehundstäcke som talar om att hunden är godkänd service- respektive signalhund och att den är i tjänst.
När hundarna inte bär sitt täcke är de lediga och har samma behov som andra hundar av motion, vila, lek, aktivering etc. Det är viktigt att hundarna får ha mycket ledig tid också så att de får koppla av och hitta på andra roliga saker tillsammans med sin förare.

Livsmedelslagen
Assistenthundar i tjänst har, liksom ledarhundar för synskadade, tillträde till platser som normalt inte är tillåtna för hundar att vistas på t.ex. serveringslokaler.
Fr o m 2006-01-01 medger Statens Livsmedelsverks vägledning ”Hygien” kapitel 5.7.9.3 ”Skadedjur och tamdjur” undantag från EUs förordning nr 852/2004 kapitel IX punkt 4 vad gäller service- och signalhundar enligt följande:
”Funktionshindrad person bör få medföra ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik, under förutsättning att detta inte medföra risk för att livsmedlen kontamineras.
Källa: Statens Livsmedelsverk, www.slv.se
Här kan du läsa hela Livsmedelsverkets vägledning för hygien

"Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egen kontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852-2004" 4.9.7 Personer med funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, bör få medföra certifierad ledarhund, assistanshund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och affärslokal om detta tydligt framgår på hundens täcke genom text eller logotype.
Certifierade hundar är tränade till att leda sin hundförare och inte bli distraherade vilket minimerar risken för att till exempel livsmedel kontamineras.
Butikens personal bör vara extra uppmärksam och kunna erbjuda hjälp, framförallt om risk finns att ledarhunden kommer nära oförpackade livsmedel.
Hundförare ska alltid medföra ID-bricka med bild på hund och en giltig ID handling som pass, ID kort eller körkort , så denna ska kunna visa upp om tveksamheter uppstår.
Föreningarna för assistans-, ledar-, service- och signalhundar har på riksnivå gjort en överenskommelse med Allergiförbunden i Sverige att ingen grupp har företräde i butik, problem i samhället löses mellan parterna lokalt.