Om föreningen...
organisationsnummer 802437-5233
Föreningen Assistenthunden är en ideell förening som vill hjälpa funktionshindrade med utbildning av sin hund och till vården med besökshundar och terapihundar. Samt till en Servicehund till brukaren. Vi sätter brukaren i fokus och söker lösningar och ser brukaren som en resurs.
Föreningen bildades 2006 och arbetar på att få ett seriöst nätverk.
Assistenthundens verksamhet har funnits sedan 2001.
Den första IRD Rehabhunden/Kombenationshunden Jack var i bruk 1993 på Lidingö.
De som ingår i dagens läge i vårt nätverk är Reumatiker förbundet i Stockholm (vi har fått till låtelse att använda deras R logo på våra Reumatikerhundar.)Och vi har ett nära samarbete med flertal sjukhus och andra handikapps organisationer i Sverige. Samt flertal kennlar och instruktörer som hjälper till att skapa livskvalité till funktionshindrade med och utan hund samt hundar ut till vården civila utbildade hundar med sin förare. Och några försäljare och företag som tar fram hjälpmedel...

Samarbetar med Ideellas förening, äldreboenden och flertal kommuner.
Kontakta oss. Skriv vem ni önskar kontakt med och vilket område det gäller ...
Kombinationshund/ Terapihund info(a)assistenthunden.se
E-post: post(a)assistenthunden.se frågor gällande styrefrågor och Servicehund.
Stadgar för Assistenthunden