Assistenthundens Datas för Svenska Servicehundar är i sammarbete med International Working Dogs Registry
Epost: ihdr@assistenthunden.com I Organisationsnummer: 802542-8890 I Bankgiro nummer Swedbank: 297-7940