Om oss den Ideella Föreningen
Assistenthunden & Rehabhunden.
Rehab dog...
("Rehab Dog" myntades av mentor Anders Hallgern 1988. )
Vårt mål är att hjälpa och förbättra livskvalitén med besöks och terapihundar för sjuka, äldre, barn och andra med funktionshinder ett komplement till vårdsektorn och krishanteringen. Samt utbilda sin hund till en Assistenthund en Servicehund som hjälper sin ägare.

Att drabbas av en kronisk sjukdom och funktionshinder kräver ibland en stor omställning i ens dagliga liv, både av den som drabbas men också av familj och vänner. Man skall inte bara lära sig att leva med sjukdomen och handikappets många ansikten, utan också anpassa sig till de konsekvenser den kan ha fysiskt, psykiskt, socialt och i arbetslivet. Denna omställning underlättas betydligt med kunskap om sjukdomen och terapihundar som hjälper till att förmedla och ger kravlös omtanke.

Vi vill erbjuda er våra tjänster med specialträna din hund med förare som jobba med människor med olika hinder och önskemål. Vi anpassar våra tjänstehundar till ert behov för besöket. Vi har hundar som är specialtränade för demenssjuka, ungdomsvård, psykvården och Mulle hundar som är lämpade för barn.

Och vi erbjuder våra hundförare vidareutbildning med sina hundar och ett ansvarsfullt djurägande. En besöks och terapihundar är en stor hjälp för många utan hund.

Rehab dog/Assistenthund får ännu inga statliga bidrag till utbilda fler terapi och besökshundar. Vi är därför helt beroende av sponsorer, fonder, gåvor etc. och ibland kan det vara svårt att få pengarna att räcka till åt alla som vill utbilda sin hund.
Vi är fullvärdiga medlemmar och Utbildnings godkända
av AAii och ADI. ADEu kandidater.
Anmäl ditt intresse till info@assistenthunden.se