Information om IRD Rehab dog Distanskurs.
Besöks & Terapihunden...
Distanskursen har löpande start.
Start från januari till december i mån av lediga mentorer.
DISTANSKURS
För civila ekipag till vården.
För Sverige
.......För Norge.......För Danmark
och för Finland
Mullehund, Besöks och Terapihunden
( Social/ Therapy dog )
utbildas via Assistenthunden.
Information om Distans kursen för
B & T hunden för civila terapihundar.
Assistenthunden & Rehabhunden.
Distanskurs för Social and Therapy dog.
Kursen är framarbetad med Assistenthundens utbildade handledare.
Självstudier – Social/Therapy dog ...
Förkunskaper:
• Goda kunskaper och kännedom om sin hund
• Vardagslydnad
• Lämplighets intyg ett instruktör utlåtande.

Varje kursdeltagare ordnar sin
egen praktikplats...

Kursinnehåll:
• Momentinlärning
• Miljö och socialträning
• Störningsträning
• Belöningsträning
• Passivitetsträning
• Hanteringsträning
• Arbeta med annan person
• Lämpliga arbetskläder för hund och förare.
• Hundens språk och signaler.
• Gästen språk och signaler
• Lugna signaler
• Utrustning
• Besökshantering
• Marknadsföring
• Tre fysiska träffar i Stockholm, en i början, en i mitten av utbildningen och en i slutet, tid och var meddelas till eleven.

Efter avklarad kurs får deltagaren ett intyg och diplom.

Beskrivning innehåll per brev:
 • Brev 1.
  Eleven skall söka praktikplats.
  Praktiken påbörjas när ni mottagit brev 3-8.

  Planera inför praktiktiden.
  Praktiktid 50-150 timmar. Dokumentaktions uppgifter krävs. Utlåtande från praktiken och bild dokumentaktion. Alla 10 breven innehåller uppdrag och övningar.
 • Brev 2.
  Innehåll: Hundens hälsnings metoder, passering under kontroll, miljö och socialträning, underhållnings teknik

 • Brev 3.
  Innehåll: Belöning, passivträning under kontroll, miljö och socialträning, underhållnings teknik, klappar.
 • Brev 4.
  Innehåll: Hantering av hund och människa, lugnande signaler, miljö och socialträning, situationer med din hund, rörelsebild, handikappsredskap.
 • Brev 5
  Innehåll: Hundens och människas signaler, språk, miljö och socialträning, situationer med din hund, handikappsredskap.
 • Brev 6.
  Innehåll: Hundens och människas kläd koder, en annan person hanterar din hund, miljö och socialträning.
 • Brev 7.
  Innehåll: Hundens och förarens utrustning, säkerhet, hygien, miljö och socialträning.
 • Brev 8.
  Innehåll: praktik, tystnadsplikt, miljö och socialträning.
 • Brev 9.
  Innehåll: Marknadsföring, presentationsteknik, reklam, miljö och socialträning.
 • Brev 10.
  Innehåll: Språk, kroppens språk, psykologi, smärta.
Beskrivning:
• Kursen omfattar 10 kursbrev. Samt tre fysiska möten i Stockholm alternativ telefon kontakt med mentor.
Mötena inehåller hundkunskap, missbruksvård och jourvård, lärarskap samt marknads teknik.
• Du får ett brev i taget och skickar in dina lösningar till Assistenthunden och skriver dagbok på din inloggnings sida du tilldelats. Tillsammans med de rättade uppgifterna får du nästa brev via mail.
• Kursen är i första hand avsedd för hundägare med goda kunskaper om sin hund egenskaper och empati för att våra medmänniskor. Och en repetition och uppfräschning för den som har gamla eller bristfälliga kunskaper för att arbeta med sin hund inom olika vård sektioner.
• Om önskas kan kursen kompletteras med mentor hjälp mot en avgift.


Pris & Övrigt...
Pris:
Kursanmälan är bindande.
15 800 Skr . Slutprov och registrering ingår i avgiften.
Information om aktuell kurslitteratur skickas ut till den antagna kurs deltagaren.
Övrigt:
Vi erbjuder våra kursdeltagare att ta hundförarens slut prov på olika orter. Till självkostnads pris. Mer information skickas till kursdeltagaren när och var slutprovet är.
Ekipage registreras i databasen kommuner
lansting mf.l har tillgång till. Ej privatpersoner.
IRD- Rehab dogs paketet.
IRD Tjästetäcke ingår IRD utbildningen från och IRD Rehab dogs paketet innehåller tjänstetäcke för Besökshund/ Terapihund, hemtjänsthund och Mullehund. Tjänstetäcke för hunden och IRD- legitimation till hund och diplom. Hunden får ett kontroll nummer på sin legitimation som registrerad tjänstehund internationellt.

För att bli godkänd IRD Rehab Dog´s ekipage krävs veterinär intyg (friskintyg för hunden)
Och vaccinationsintyg. Samt Assistenthunden intervjuar ägaren.
Bok rekommendation Titel: Hundarnas Leksakslåda av Åsa-Tove Bergh.
Hundens betydelse i vården – erfarenheter och praktiska råd
Författare: Peter Strang, Barbro Beck-Friis, Anna Beck-Friis
IRD=International Rehab Dog
Mail: info@assistenthunden.se

Utbildningsvillor och avtal

Pris info 2019
Administrationsavgift
500 kr
Kurs avgift
15 300 kr
IRD Tjänstetäcke
Ingår
Slutprov i Stockholm för IRD hund.
Ingår
Summa IRD Ekipage
15 800 kr
IRD=International Rehab Dog
Kurs litteratur ca 400-800 tillkommer eleven kan beställa dem via förlagen.
Bidrag går att söka via fonder och som arbetsrehabiliterings
åtgärd i flertal kommuner och landsting.


Utbilda din hund till Besöks & terapihund...

http://www.egetbevag.se/
http://www.andershallgren.se/
http://www.gothiaforlag.se/
Klicka här för utskrift av sidan!