Vidareutbildning från Terapihunds delen eller för handikappshund
Traumahunds kurs
Instruktörsledd kurs i Stockholm.
För ett lättare hundägande.
Trauma-, Akut-, kombinationshund utbildning start.
Hemtjänstens ekipage/Besöks & Terapihunden, Mulle & Traumahunden.
En IRD Rehab Dog..
Kurs ansökan skickas ni till Assistenthunden .
Utbildning av IRD Rehab dog ( Kombinationshund/ Traumahund) Rehabhund av Assistenthundens instruktörer.
Start våren 2015.
IRD Rehab Dog test och inträdesprov för kursdeltagare med kombinationshund/ Traumahund 2015.
Vi skickar ut plats och tid via E-post. Fyll i intresse anmälan, kursplatserna är begränsade så var ute i god tid. Intresset är stort både från civila hundförare och yrkesutövande hundförare.
Rehab dog ( två delar ingår i kursen) Instruktörs ledd och distans.
Utbildningen innefattar den grundträning av hund och förare så att denne vet hur man marknadsför och använder sig av en Rehabhund och hur man hanterar situationerna som en Rehabhund ställs inför.
Ekipaget utbildas i och ska efter utbildningen och prov kunna och klara följande:
● Kunna hantera samt ha en fungerande rutin på hantering till och från ”Arbetet”
● Ha fungerande rutiner i arbete och mellan arbeten
● Kunna läsa sin hund (när hunden behöver vila, osv.)
● Promenera i grupp med andra ekipage i strukturerad form
● Åka hiss i grupp med andra ekipage
● På ett lugnt och smidigt sätt ta sig in och ut genom dörrar
● Klara av hastiga och provocerande rörelser från människor
● Klara av hårda tag (tjyvnyp, gräva i munnen, hålla över huvudet och liknande)
● Hunden ska tåla att få olika föremål kastad på den (ej farliga)
● Hunden ska tåla att bli påkörd av olika föremål (ej farliga)
● Kunna STÅ, SITT och LIGG med belastningar och retningar utan att bryta kommandot
● Skadebegränsning (hund som blivit rädd, fått i sig nått ”farligt” osv
● Inte ta godis, handskar, halsdukar mm från golv eller brukare
● Veta hur man på ett lämpligt sätt kommunicerar och styr sin hund under arbete
● Kunna ett par olika trix med sin hund
● Ha insikt i hur ”brukaren” kan må och reagera i dess olika stadier
● Både hunden och förare ska kunna bli utlånade och fungera tillfredställande
● Klara av skrammel och andra plötsliga ljud
● Marknadsföring
● Presentationsteknik
● Etik under arbete
● Tystnadsplikt

Del praktik, teori och övningar.
Information om IRD Rehab dog.
Kursen är framarbetad med Assistenthundens utbildade handledare och
Assistance Dogs International, Inc. program.

Självstudier - Social/Therapy dog
Förkunskaper:
Terapihunds delen upprepning av Therapydog
God Vardagslydnad

Varje kursdeltagare ordnar sin egen praktikplats och friskintyg på hunden.

Kursinnehåll:
Momentinlärning
Miljö och socialträning
Störningsträning
Belöningsträning
Passivitetsträning
Hanteringsträning
Arbeta med annan person
Lämpliga arbetskläder för hund och förare.
Hundens språk och signaler.
Gästen språk och signaler
Lugna signaler
Utrustning
Besökshantering
Marknadsföring
Tre fysiska träffar i miljö.
Beskrivning innehåll per brev:
Brev 1.
Eleven skall söka praktikplats.
Praktiken påbörjas när ni mottagit brev 3-8.

Planera inför praktiktiden.
Praktiktid 50-150 timmar. Dokumentaktions uppgifter krävs. Utlåtande från
praktiken och bild dokumentaktion. Alla 10 breven innehåller uppdrag och
övningar. Samt en uppsats om praktiken.


Brev 2.
Innehåll: Hundens hälsnings metoder, passering under kontroll, miljö och
socialträning, underhållnings teknik


Brev 3.
Innehåll: Belöning, passivträning under kontroll, miljö och socialträning,
underhållnings teknik, klappar.

Brev 4.
Innehåll: Hantering av hund och människa, lugnande signaler, miljö och
socialträning, situationer med din hund, rörelsebild, handikappsredskap.

Brev 5
Innehåll: Hundens och människas signaler, språk, miljö och socialträning,
situationer med din hund, handikappsredskap.

Brev 6.
Innehåll: Hundens och människas kläd koder, en annan person hanterar din
hund, miljö och socialträning.

Brev 7.
Innehåll: Hundens och förarens utrustning, säkerhet, hygien, miljö och
socialträning.

Brev 8.
Innehåll: praktik, tystnadsplikt, miljö och socialträning.

Brev 9.
Innehåll: Marknadsföring, presentationsteknik, reklam, miljö och
socialträning.

Brev 10.
Innehåll: Språk, kroppens språk, psykologi, smärta. Uppsats inlämnad.


Beskrivning:

Kursen omfattar 10 kursbrev.

Du får ett brev i taget och skickar in dina lösningar till Assistenthunden
och skriver dagbok på din inloggnings sida du tilldelats. Tillsammans med de
rättade uppgifterna får du nästa brev via mejl.

Kursen är i första hand avsedd för hundägare med goda kunskaper om sin hund
egenskaper och empati för att våra medmänniskor. Och en repetition och
uppfräschning för den som har gamla eller bristfälliga kunskaper för att arbeta med sin hund inom olika vård sektioner.Övrigt:
Slutprovs+ registrering ingår i kursen.
Alternativt slutprov arbetsdokumentation under distanskursen gång av förare och tillfrågad anhörig till klienten/ gästen hunden arbetar med och ett utlåtande på ekipagets arbetsutförande. ( Ekipagets arbetsplats och uppgifter.)

Samt möjligheten att köpa Rehab dogs paketet. 2 000 Skr. Jacka + tröja till föreren.
Rehab dogs paketet innehåller tjänstetäcke, legitimation till hund och diplom. Hunden får ett kontroll nummer på sin legitimation som registrerad tjänstehund internationellt. Kan endast köpas av godkända ekipage.

Kurs litteratur:
Information om aktuell kurslitteratur skickas ut till den antagna kurs deltagaren.
För att bli godkänd IRD Rehab Dog´s ekipage krävs veterinär intyg (friskintyg för hunden)
Och vaccinationsintyg. Eleven skickar en kopia på intyget via mejl eller post. Assistenthunden arkiverar dokumentet.


Bok rekommendation Titel: Hundlekar av Mary Ray & Justine Harding och Hundarnas Leksakslåda av Åsa-Tove Bergh.

IRD=International Rehab Dog

Ekipaget kommer genom varvad praktik och teori få utöva och praktiskt använda sina färdigheter i simulerade situationer och platser från lägenhetsmiljö till Stockholms centralstation.
Grupp på minst 4 och max 10st ekipage.
Kurstid: Start Våren 2013
12 timmar (4 timmar per tillfälle och 2 tillfällen = ca 8 timmar + 4 timmar för prov och eventuell komplettering av misslyckande av prov) Eleven står själv för uppehälle och transport.
Pris:
Anmälnings avgift 1 500 Skr.
Extra utgifter som kan förekomma för ekipaget är resor och utlägg för tunnelbana och bussavgifter, fika osv.

Tillkommer registrering i databas via Assistenthunden.
Tillför kommuner och landsting skall kunna se att tjänstehundarna är godkända och i bruk.
Övrigt: Önskas en kombinationshund en tjänstehund för egen rehabilitering som diabeteshund, rullator hund, reumatikerhund osv. tillkommer privat tränings uppgifter och en avgift på 3 700 kr
  • Terapihund och Traumahund
    pris 2000 kr per ekipage ( hunden bär tjänstetäcke)

  • Slut ingår i kursen. Ekipage 1500 kr registreras i databasen kommuner lansting mf.l har tillgång till en gångs avgift där efter medlemsavgift en gång per år 200 kr. Ej privatpersoner.


  • Förare från som deltagit i andra kurser verksamheter som vill ansluta sig till föreningens hundar Test 2 500 kr och 200 kr medlemsavgift samt registrerings avgift 1 500 kr ekipaget förs in i databasen. Och distanskurs delen.

Utbildningsvillor och avtal

Pris info från 1 januari 2019
Anmälnings avgift
1 500 kr
Kurs avgift ej IRD ekipage
19 000 kr
IRD Tjästetäcke
ingår
Registrering databas
ingår
Summa
20 500 kr
Kurs litteratur ca 400-800 tillkommer eleven kan beställa dem via förlagen.
Önskas en kombinationshund Service hund/IRD rehab dog tillkommer 3 700 kr
Summa för kurs 24 200 kr.
Intresse anmälan skickas till Assistenthunden på info@assistenthunden.com
Klicka här för utskrift av sidan!