Välkommen till oss på
Assistenthunden & Rehabhunden.

Våra IRD Rehab Dog´s är tjänstehundar med Civila hundförare inom olika yrkes områden och handikapp.
Vi riktar oss inte enbart till vårdpersonal. Utan till alla som vill vara en resurs skall kunna utbildad sin hund till
en vårdande hund och till en hjälpande kamrat en assisterande Assistenthund.
IRD= International Rehab Dog ( Internationell Rehab Hund)
Informations sida för Assistenthund / Servicehund
www.service.assistenthunden.se

Låt din hund bli en resurs för dig och andra.

Pysselhund * Elevhund * Besökshund * Terapihund * Traumahund * Akuthund
Assistenthund * NPF hund * Alarmhund * Ledarhund * Hjälpstöd hund * Kombenationshund

För närvarande hanterar vi bara frågor angående Besöks/ Terapihundar, NPF hundar, Fysiska servicehundar och larmhunda där vi kan erbjuda mentor eller instruktörs hjälp.

Information om våra Besöks & Terapihund och Traumahundar/ To Social & Therapy dog and
Trauma dog

Uppdaterat
2019

Information om våra Assistenthundar och Servicehundar / Helper dogs/ Service Dogs for owners with Disability.

Stöd oss Swisha en gåva till
0704 48 56 51

Information om Assistenthundens Tjänstetäcken och dess graderingar.

.